Voorwaarden

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of ProjectGo‘s website. By accessing this website we assume you accept these terms and conditions in full. Do not continue to use ProjectGo’s website if you do not accept all of the terms and conditions stated on this page.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en enige of alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar zowel de klant als onszelf, of de klant of onszelf.

Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van de Verenigde Staten. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van ProjectGo te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ProjectGo's privacybeleid. De meeste hedendaagse interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten ProjectGo's en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op ProjectGo's. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van http://projectgo.pro bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Herpubliceer materiaal van http://projectgo.pro zonder onze toestemming
 • Materiaal verkopen, verhuren of in sublicentie geven via http://projectgo.pro
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van http://projectgo.pro
 • Herdistribueer inhoud van ProjectGo (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Gebruikerscommentaar

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

 • Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('Opmerkingen') op delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. ProjectGo's screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website verschijnen en opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten of meningen van ProjectGo, zijn agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is ProjectGo niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de opmerkingen op deze website.
 • ProjectGo behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze algemene voorwaarden acht.
 • U garandeert en verklaart dat:
 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat inbreuk maakt op de privacy
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te promoten of te promoten.
 • U verleent ProjectGo hierbij een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken – deze organisaties mogen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs wanneer ze ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken
  manier waarop ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra,
  en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

We may consider and approve in our sole discretion other link requests from the following types of organizations – We will approve link requests from these organizations if we determine that: (a) the link would not reflect unfavorably on us or our accredited businesses (for example, trade associations or other organizations representing inherently suspect types of business, such as work-at-home opportunities, shall not be allowed to link); (b) the organization does not have an unsatisfactory record with us; (c) the benefit to us from the visibility associated with the hyperlink outweighs the absence of ; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over bronnen staat of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie:

 • algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
 • dot.com-communitysites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van goede doelen,
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de voornaamste klanten bedrijven zijn; en
 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar team@projectgo.pro.

Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) evenals de URL van uw site, een lijst van alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst van de URL('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie. Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de
  context en formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met een link naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze algemene voorwaarden voor koppelen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren. Hoewel we ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, garanderen we niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin verplichten wij ons ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen geen link(s) verschijnen op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, op een andere manier in strijd is met of de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten. Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Disclaimer voor GoPro, Inc.

GoPro, HERO, Session, Karma and their respective logos are trademarks or registered trademarks of GoPro, Inc. Any mention of GoPro, Inc. is purely for the purpose of illustration and education. ProjectGo is not associated with any product or vendor mentioned in this website, nor in any of its products. All trademarks are the property of their respective owners.

Contactgegevens

If you have any questions or concerns regarding out T&C, or if you wish to contact us by email, you can reach us at the following address: team@projectgo.pro

Je kunt ook onze ondersteuning bellen tijdens kantooruren (US Pacific Time): +1 689 2058467

Als u per post contact met ons wilt opnemen, kunt u ons op het volgende adres bereiken:

ProjectGO
7345 W Sand Lake Rd.
Orlando, Florida 32819
Verenigde Staten

Let op: We accepteren geen leveringen tenzij je ons van tevoren per e-mail informeert.