Villkor

Dessa villkor beskriver regler och bestämmelser för användningen av ProjectGo.Pros webbplats. Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor till fullo. Fortsätt inte att använda ProjectGo.Pros webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla eller alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" syftar på dig, den person som går in på denna webbplats och accepterar företagets villkor. "Företaget", "Oss själva", "Vi", "Vårt" och "Oss", syftar på vårt företag. "Parti", "Parter" eller "Oss", syftar på både klienten och oss själva, eller antingen klienten eller oss själva.

Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till kunden på det mest lämpliga sättet, antingen genom formella möten med en bestämd varaktighet eller på något annat sätt, i det uttryckliga syftet att uppfylla kundens behov med avseende på tillhandahållande av företagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med och underkastat, gällande lag i USA. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

Småkakor

Vi använder oss av cookies. Genom att använda ProjectGo.Pros webbplats samtycker du till användningen av cookies i enlighet med ProjectGo.Pros integritetspolicy. De flesta av dagens interaktiva webbplatser använder cookies för att göra det möjligt för oss att hämta användarinformation för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten för detta område och användarvänlighet för de personer som besöker. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger ProjectGo.Pro och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på ProjectGo.Pro. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan se och/eller skriva ut sidor från https://projectgo.pro för ditt eget personliga bruk med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från https://projectgo.pro
 • Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från https://projectgo.pro
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från https://projectgo.pro
 • Omfördela innehåll från ProjectGo.Pro (såvida inte innehållet är specifikt gjort för vidaredistribution).

Användarkommentarer

Detta avtal börjar på dagen för detta.

 • Vissa delar av denna webbplats erbjuder möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter, information, material och data ("kommentarer") inom områden på webbplatsen. ProjectGo.Pro's granskar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de visas på webbplatsen och kommentarerna återspeglar inte synpunkter eller åsikter från ProjectGo.Pro, dess agenter eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikten och åsikten hos den person som lägger upp en sådan åsikt eller åsikt. I den mån det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska ProjectGo.Pro inte hållas ansvarigt eller ansvarigt för kommentarerna eller för eventuella förlustkostnader, ansvar, skador eller utgifter som orsakas och eller lids till följd av användning av och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.
 • ProjectGo.Pro förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som den anser efter eget gottfinnande vara olämpliga, stötande eller på annat sätt strida mot dessa villkor.
 • Du garanterar och representerar att:
 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
 • Kommentarerna gör inte intrång i några immateriella rättigheter, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke, eller annan äganderätt som tillhör tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material eller material som är ett integritetskränkande
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.
 • Du ger härmed ProjectGo.Pro en icke-exklusiv royaltyfri licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande – dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats i samma
  sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag utom värvning av ideella organisationer, köpcentrum för välgörenhet,
  och välgörenhetsinsamlingsgrupper som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.

Vi kan överväga och godkänna efter eget gottfinnande andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer – Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi fastställer att: (a) länken inte skulle återspegla ogynnsamt för oss eller våra ackrediterade företag (till exempel , branschorganisationer eller andra organisationer som representerar i sig misstänkta typer av företag, såsom möjligheter att arbeta hemma, ska inte tillåtas länka); (b) organisationen inte har ett otillfredsställande resultat hos oss; (c) fördelen för oss från synligheten i samband med hyperlänken uppväger frånvaron av ; och (d) där länken är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt är förenlig med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag:

 • allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor såsom handelskammare, American Automobile Association, AARP och Consumers Union;
 • dot.com community-webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive webbplatser som ger välgörenhet,
 • onlinekatalogdistributörer;
 • Internetportaler;
 • redovisnings-, juridik- och konsultföretag vars primära kunder är företag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats. Om du är bland de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation (såsom ett telefonnummer och/eller e-postadress) samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats, och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor för svar. Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren (webbadress) som är länkad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som länkas till som är vettigt inom
  sammanhang och format för innehållet på den länkande partens webbplats.

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du av någon anledning finner någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats stötande, kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt till dig. Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller riktighet; Vi förbinder oss inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Innehållsansvar

Vi har inget ansvar eller ansvar för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att gottgöra och försvara oss mot alla anspråk som härrör från eller baserat på din webbplats. Ingen länk(ar) får visas på någon sida på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller brottsligt, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av någon tredje parts rättigheter.

varning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, alla garantier som följer av lag med avseende på tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och/eller användandet av rimlig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluta något av vårt eller dina ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styr allt ansvar som uppstår under ansvarsfriskrivningen eller i samband med föremålet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, vid skadestånd (inklusive vårdslöshet) och för brott mot lagstadgad skyldighet. I den mån webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.

Ansvarsfriskrivning för GoPro, Inc.

GoPro, HERO, Session, Karma och deras respektive logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör GoPro, Inc. Varje omnämnande av GoPro, Inc. är endast för illustrations- och utbildningssyfte. Lower Mecca LLC, ProjectGo.Pro och författaren är inte associerade med någon produkt eller leverantör som nämns på denna webbplats, och inte heller i någon av dess produkter. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.

ProjectGo.Pro, Copyright Lower Mecca LLC, USA. © 2019 Alla rättigheter reserverade.