Zasady i warunki

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej ProjectGo.Pro. Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że w pełni akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania ze strony ProjectGo.Pro, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków podanych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków, oświadczenia o ochronie prywatności i informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej warunki firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnosi się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnoszą się zarówno do klienta, jak i do nas samych, albo do klienta, albo do nas samych.

Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy dla klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu spełnienia potrzeb klienta w zakresie świadczenia określonych usług/produktów firmy, zgodnie z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Korzystając ze strony ProjectGo.Pro wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ProjectGo.Pro Polityka prywatności. Większość współczesnych interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla odwiedzających ją osób. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, ProjectGo.Pro i/lub licencjodawcy ProjectGo.Pro są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na ProjectGo.Pro. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i/lub drukować strony z https://projectgo.pro do własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Opublikuj ponownie materiał z https://projectgo.pro
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały z https://projectgo.pro
 • Reprodukcja, kopiowanie lub kopiowanie materiałów z https://projectgo.pro
 • Redystrybuuj zawartość z ProjectGo.Pro (chyba że zawartość jest specjalnie stworzona do redystrybucji).

Komentarze użytkowników

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu.

 • Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii, informacji, materiałów i danych („Komentarze”) w obszarach witryny. ProjectGo.Pro nie monitoruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej, a komentarze nie odzwierciedlają poglądów ani opinii ProjectGo.Pro, jego agentów lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają pogląd i opinię osoby, która publikuje taki pogląd lub opinię. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ProjectGo.Pro nie ponosi odpowiedzialności za komentarze lub za jakiekolwiek straty, odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub publikowania i/lub wyglądu komentarzy na tej stronie.
 • ProjectGo.Pro zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które uzna według własnego uznania za nieodpowiednie, obraźliwe lub w inny sposób naruszające niniejsze warunki.
 • Gwarantujesz i oświadczasz, że:
 • Masz prawo do publikowania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych ani innych praw własności osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub materiałów, które naruszają prywatność
 • Komentarze nie będą wykorzystywane w celu nagabywania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub przedstawiania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.
 • Niniejszym udzielasz ProjectGo.Pro niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą witryną internetową bez uprzedniej pisemnej zgody — organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje prasowe;
 • Dystrybutorzy katalogów online, gdy umieszczają nas w katalogu, mogą w ten sam sposób prowadzić do naszej strony internetowej
  sposób, w jaki zawierają hiperłącza do witryn internetowych innych firm znajdujących się na liście; oraz
 • Akredytowane firmy ogólnosystemowe, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych,
  oraz organizacje charytatywne zbierające fundusze, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej strony internetowej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić według własnego uznania inne prośby o łącze od następujących typów organizacji — zatwierdzimy prośby o łącze od tych organizacji, jeśli ustalimy, że: (a) łącze nie będzie miało niekorzystnego wpływu na nas lub nasze akredytowane firmy (na przykład , stowarzyszenia branżowe lub inne organizacje reprezentujące z natury podejrzane rodzaje działalności, takie jak praca w domu, nie mogą łączyć); (b) organizacja nie ma z nami niezadowalających wyników; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności powiązanej z hiperłączem przeważa nad brakiem ; oraz (d) w przypadku, gdy link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób zgodny z treściami redakcyjnymi w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych, takie jak izby handlowe, American Automobile Association, AARP i Consumers Union;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym strony charytatywne,
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe, których głównymi klientami są przedsiębiorstwa; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej. Jeśli należysz do organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i/lub adres e-mail), a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz przejść do naszej witryny internetowej, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz się połączyć. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź. Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej witryny internetowej w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy firmy; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów (adresu internetowego), z którym jest połączony; lub
 • Korzystając z jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej lub materiałów, do których prowadzą linki, które mają sens w ramach
  kontekst i format treści na stronie podmiotu łączącego.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym czasie i według własnego uznania usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej strony internetowej. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na takie żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Kontynuując łącze do naszej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli zauważysz, że jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, do której prowadzi, z jakiegokolwiek powodu, jest kontrowersyjny, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieli do tego obowiązku ani udzielenia bezpośredniej odpowiedzi. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się zabezpieczyć i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z Twojej witryny lub na jej podstawie. Żaden link (linki) nie może pojawić się na żadnej stronie w Twojej witrynie ani w jakimkolwiek kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek prawa osób trzecich.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z tej witryny (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i/lub korzystanie z należytej staranności i umiejętności). Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
 • wykluczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym paragrafie oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub w związku z przedmiotem niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego. W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Zastrzeżenie dla GoPro, Inc.

GoPro, HERO, Session, Karma i odpowiadające im logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy GoPro, Inc. Wszelkie wzmianki o GoPro, Inc. służą wyłącznie celom ilustracyjnym i edukacyjnym. Lower Mecca LLC, ProjectGo.Pro i autor nie są powiązani z żadnym produktem lub sprzedawcą wymienionym na tej stronie ani z żadnym z jej produktów. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

ProjectGo.Pro, Prawa autorskie Lower Mecca LLC, USA. © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.